Verlangens naar….. als aanvulling

Door eerst tijd met mijzelf door te brengen, kan ik verlangen tijd met jou door te brengen

Door eerst met mijzelf te zijn, kan ik verlangen met jou te zijn

Door eerst mijzelf te zien, kan ik verlangen dat jij mij ziet

Door eerst mijzelf te accepteren, kan ik verlangen jou te accepteren

Door eerst met mijzelf stil te zijn, kan ik verlangen met jou stil te zijn

Door eerst naar mijzelf te luisteren, kan ik verlangen naar jou te luisteren

Door eerst van mijzelf te houden, kan ik verlangen van jou te houden

Zodat verlangens een aanvulling zijn en geen opvulling

Leybra Stolk